Inspelningar från projektets avslutningskonferens finns nu tillgängliga och kan tittas på i efterhand.Den 30 maj välkomnade projektet ett 100-tal deltagare till projektets digitala anslutningskonferens. En konferens som behandlade projektets genomförande, dess drivkrafter och resultat. Under tiden tillsammans lyssnade vi in kring vad mikromeriter är för något, hur kopplingen till Europass sett/ser ut och hur arbetet Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Projektet Kompetenspasset har sitt ursprung i de stora utmaningar som Sverige står inför när det gäller kompetensförsörjning på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Behovet av att kunna dokumentera och erkänna både formella och informella kompetenser har ökat, och EU-kommissionens rekommendation kring mikromeriter har varit en drivkraft för projektet att ta fram och testa en gemensam svensk Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Vi är glada att meddela att vi har uppdaterat webbplatsen för projekt Kompetenspasset! Den nya designen fokuserar på att tillgängliggöra och synliggöra vårt arbete och våra resultat på ett ännu bättre sätt. Här kan en nu enkelt hitta och ta del av vårt kontinuerliga arbete, inspelningar från projektkonferenser, och det material vi kontinuerligt utvecklar. På Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är associerade piloter i projektet Kompetenspasset. Sedan hösten 2023 har ledarna utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 samverkat med projektet för att ta fram mikromeriter utifrån utbildningens lärandemål.Maria Ståhl, projektledare på SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet berättar om programmet.”Utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 handlar om att stärka och utveckla morgondagens förändringsledare inom idrottsrörelsen. Programmet riktar sig till Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Våra förutsättningar och vårt samhälle ställs inför nya utmaningar där villkor för organisationer, företag och branscher snabbt måste omformuleras. Det är också ett faktum att digitaliseringens möjligheter också ändrar förutsättningar, arbetssätt och immigration och tillväxt av, städer ger både utmaningar och möjligheter vi inte kunnat föreställa oss. Detta gör att våra kunskaper, kompetenser och vårt Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Välkommen till Kompetenspasset – Mikromeriter i en svensk kontext 30 maj – en digital konferensArbetsförmedlingen, RISE och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans sedan 2021 utforskat vad mikromeriter kan vara i en svensk kontext inom ramen för projektet Kompetenspasset, finansierat av Vinnova. Agenda och mer information finns här. Konferensen är digital kl. 09.00 – 11.00

Intentionen med projekt Kompetenspasset har från start varit att vid sidan om utforskandet och formandet av svenska mikromeriter, att bygga en teknisk lösning för skapande, utfärdande och lagrande av mikromeriter. Denna tekniska lösning är en webbaserad och säker kompetensplånbok för individer och en statistikdatabas för organisationer och verksamheter som skapar och utfärdar mikromeriter. För projektets Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Projektet har tagit fram en guidebok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.Guideboken beskriver bla hur mikromeriter kan användas inom olika områden såsom kvalitetssäkring av anställda, karriärutveckling och rekrytering, samt utbildning och utveckling av anställda. Informationen i guideboken baseras på Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Den 2 maj 2023 anordnar projektet en vårkonferens där beslutsfattare, branschorganisationer, lärosäten, utbildningsanordnare och arbetsgivare är inbjudna. Konferensen kommer belysa begreppet Mikromeriter och lyfta det arbete som gjort hitintills för att främja Sveriges konkurrenskraft, möta arbetsmarknadens utmaningar och stärka individers anställbarhet Dagen kommer fokusera på att presentera modellen och låta de olika piloterna lyfta sina Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”