Projektet har tagit fram en guidebok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.Guideboken beskriver bla hur mikromeriter kan användas inom olika områden såsom kvalitetssäkring av anställda, karriärutveckling och rekrytering, samt utbildning och utveckling av anställda. Informationen i guideboken baseras på Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Den 2 maj 2023 anordnar projektet en vårkonferens där beslutsfattare, branschorganisationer, lärosäten, utbildningsanordnare och arbetsgivare är inbjudna. Konferensen kommer belysa begreppet Mikromeriter och lyfta det arbete som gjort hitintills för att främja Sveriges konkurrenskraft, möta arbetsmarknadens utmaningar och stärka individers anställbarhet Dagen kommer fokusera på att presentera modellen och låta de olika piloterna lyfta sina Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Pressmeddelande från Sobona Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. Mikromeriter är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande. Sobona kommer nu att medverka i Kompetenspasset som är ett pilotprojekt för att ta fram en modell och en digital infrastruktur för mikromeriter. Målet är att ta fram metoder Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Han har ägnat sin tillvaro åt att designa hur lärande kan organiseras så att du både äger dina kunskapsmeriter själv och kan överblicka dem längs ditt liv. Malta är hans hemmaplan och inte bara har ön genom honom organiserat lärande på ett annat sätt än andra länder har, härifrån har han också jobbat för att Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Tänk om du kunde visa nästan allt du kan i små snygga pusselbitar som alla visar på hela kartan av din kunskap och dina erfarenhet? En stor del av vårt lärande är informellt och syns inte alls när den här ”kompetenskartan” ska ritas. Men du som har många kortare utbildningar eller du som saknar komplett Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Den 9 november 2022 deltog Björn Flintberg, Hans Almgren och Thomas Nylund från Kompetenspasset på Sobonas Valideringskonferens. Temat för konferensen var: ”Livslångt lärande ett måste för framtidens arbetsmarknad. Betydelsen för samhälle, företag och individ.” Konferensen webbsändes och finns tillgänglig i efterhand. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av validering, oavsett om du arbetar Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Konferensen Learning Forum arrangeras årligen av RISE. 1–2 december 2022 hålls konferensen i Stenungsund och har temat Livslångt lärande. Alex Grech som är en pionjär gällande arbetet med mikromeriter inom EU och i sitt hemland Malta är en av huvudtalarna på konferensen. Learning Forum är en mötesplats för dig som arbetar inom utbildning och/eller kompetensförsörjning Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Video with english subtitles available here. I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma blir det allt viktigare att de insatserna kan dokumenteras i en sammanhållen helhet. Genom mikromeriter kan en individs lärande efter sådana kurser dokumenteras och erkännas och EU-kommissionen har nyligen föreslagit ett nytt initiativ Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”