Foto av ett bord med uppslagna böcker. Flera personer sitter runt bordet.

AVSLUTNINGSKONFERENS 30 MAJ

Välkommen till Kompetenspasset – Mikromeriter i en svensk kontext 30 maj – en digital konferens
Arbetsförmedlingen, RISE och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans sedan 2021 utforskat vad mikromeriter kan vara i en svensk kontext inom ramen för projektet Kompetenspasset, finansierat av Vinnova.

Agenda och mer information finns här.

Konferensen är digital kl. 09.00 – 11.00