Foto av ett bord med uppslagna böcker. Flera personer sitter runt bordet.

Konferens 30 maj 2024

Välkommen till Kompetenspasset – Mikromeriter i en svensk kontext 30 maj – en digital konferens
Arbetsförmedlingen, RISE och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans sedan 2021 utforskat vad mikromeriter kan vara i en svensk kontext inom ramen för projektet Kompetenspasset, finansierat av Vinnova.

Denna dag kommer projektet och dess piloter dela insikter och resultat från vårt gemensamma arbete. Med en förhoppning att projektets arbete bidrar till nya insikter. Vad har vi gjort, vad har vi kommit fram till och hur kan framtiden komma att se ut?
Välkommen att delta!

Konferensen är digital kl. 09.00 – 11.00

Anmäl dig här.