Resultat

I projektet Kompetenspasset arbetar vi intensivt med att utveckla och testa en modell och metod för mikromeriter i en svensk kontext, i samarbete med flera pilotorganisationer. Vårt mål är att skapa en svensk modell för att digitalt dokumentera och erkänna individers lärande och kompetenser på ett tillförlitligt sätt.
Nedan presenterar vi projektets resultat och det framtagna materialet. Vi adderar kontinuerligt nytt material i takt med att det framställs och kvalitetssäkras.

Projektets slutrapport

Slutrapport kommer snart


Projektets slutrapport publiceras i samband med projektets avslut i slutet av juni.  Rapporten avser innehålla redogörelser för det arbete som gjort, den samverkan som bedrivits och framtaget material och leveranser. Rapporten ska även innehålla projekledningens lärdomar och rekommendationer samt redovisning av pilotorganisationernas arbete, resultat och effekter.

Guidebok – version 1.0

Denna guidebok bygger på erfarenheterna från projektet och ska fungera som en vägledning för den som önskar ta fram mikromeriter för sin bransch eller verksamhet.

Innehållet i guideboken kompletteras med vårt framtagna data-formulär för en mikromerits innehåll.

Teknisk plattform

Projektet har utvecklat en teknisk lösning (digital plattform) där organisationer kan skapa, utfärda och följa upp mikromeriter. I plattformen kan även individer ta del av, och dela sina mottagna mikromeriter.

Informativ folder

Denna folder innehåller kortfattad information kring vad mikromeriter, enligt projektets definition innebär, vad projektet arbetar med samt dess bakgrund. Foldern kan laddas ner och tryckas.

En mikromerits innehåll

Penna som bockar av en checklista

Som stöd till guideboken har vi tagit fram ett data-formulär som ska underlätta skapandet av en mikromerits datasträng. Denna fil hjälper dig att strukturerat samla och organisera nödvändig information för att skapa en komplett och tydlig mikromerit.

Guidebok 1 – Vad är en mikromerit?

En guidebok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.
En uppdaterad version av guideboken är under framtagning.


Nedan presenterar vi inspelningar från våra projektkonferenser. Dessa filmer inkluderar bl.a. introduktion till mikromeriter, både ur ett svenskt och internationellt perspektiv, djupdykning i projektets ursprung och dialoger med våra pilotorganisationer kring deras progress och utmaningar

Vad är en mikromerit? –
Inspelning från 30 maj 2024

Lyssna in när Linnea Svenman Wiker (RISE) besvarar frågor kring vad mikromeriter är, hur de med fördel kan användas, hur de bör utformas och vad de bör innehålla för att leva upp till projektets definition av Mikromeriter.


EU och Europass
– Inspelning från 30 maj 2024

Angela Andersson från Universitet- och Högskolerådet tar oss under en kort stund igenom deras uppdrag i att, för Sveriges räkning, samordna det europeiska arbetet kring den digitala plattformen Europass. Samt informerar om den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft.


Resultat och lärdomar från piloterna
– Inspelning från 30 maj 2024

Under drygt 1h för projektets piloter en dialog om deras arbete i projektet och med mikromeriter. Hur har de arbetat? Vilka drivkrafter ligger bakom deras arbete? Hur långt har de kommit? Vad har de lärt sig på vägen? Och vad händer härnäst? Denna film inleds även med en kort inflygning av Tommy Olsson (MYH) kring piloternas uppdrag och hur samarbetet mellan projektet och pilotorganisationerna sett ut.


Varför mikromeriter?
– från maj 2023

I denna film introduceras begreppet mikromeriter och varför mikromeriter är på mångas läppar just nu. Det ges även här en kort introduktion till projektet Kompetenspasset och den satsningen som Vinnova har gjort.


Mikromeriter i en internationell kontext
– från maj 2023

I denna film delar Tania Sarmiento, Arbetsförmedlingen, med sig av EU:s perspektiv på mikromeriter. Varför EU arbetar med det och går även djupare in på vad mikromeriter innebär, dess möjligheter och utmaningar samt rekommendationer. Tania avslutar även med att dela med sig av Arbetsförmedlingens perspektiv och varför de valt att arbeta med mikromeriter


Mikromeriter i Sverige och om projektet
från maj 2023

I denna film berättar Björn Flintberg, RISE och Hans Almgren, Myndigheten för Yrkeshögskolan, mer ingående om projektet Kompetenspasset och mikromeriter i en svensk kontext – how it all began & how it’s going.


Panelsamtal med projektet piloter
Status maj 2023

Här får vi höra projektets pilotverksamheter berätta om sina erfarenheter och visioner samt så adresserar de frågetecken som uppkommit under arbetets gång.