Ett utforskande samverkansprojekt för att stärka det livslånga lärandet

I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma blir det allt viktigare att de insatserna kan dokumenteras i en sammanhållen helhet. Genom mikromeriter kan en individs lärande efter sådana kurser dokumenteras och erkännas och EU-kommissionen har nyligen föreslagit ett nytt initiativ för att stödja kvalitet, insyn och användning av mikromeriter i hela EU. Projektet Kompetenspasset är utforskande och utvecklas under arbetets gång men med ett tydligt mål att ta fram en svensk modell för det arbetet.

Senaste nyheterna