Mikromeriter för att stärka det livslånga lärandet

I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma har det visat sig allt viktigare att dessa insatser och kunskaper kan dokumenteras på ett tillförlitligt och tillgängligt sätt.  

Projektet Kompetenspasset har mellan 2021 – 2024 arbetat med att prototypa en svensk modell för dokumentation och erkännande av individers lärande och kompetenser genom mikromeriter. En metod och modell som under projektets gång kontinuerligt testats och utvärderats av projektets pilotorganisationer.  
Projektets frågeställning utgick ifrån ”Hur kan vi säkerställa att lärande, kunskaper och kompetens erkänns och dokumenteras på ett tillförlitligt och tillgängligt sätt?” 

Detta med grund i EU-kommissionens initiativ, som syftat till att stödja kvalitet, insyn och användning av mikromeriter i hela EU, men anpassat till svenska förhållanden. 

På denna webbplats tillgängliggörs projektets resultat och framtagna material så organisationer eller verksamheter själva kan utforska och utveckla mikromeriter.  
Projektet Kompetenspasset avslutades i juni 2024.  

Läs mer om projektet


Aktuellt i projektet