Mikromeriter för att stärka det livslånga lärandet

I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma blir det allt viktigare att dessa insatser kan dokumenteras i en sammanhållen helhet. Hur kan vi säkerställa att sådant lärande erkänns och dokumenteras på ett tillförlitligt sätt?
Projektet Kompetenspasset arbetar med att skapa en svensk modell för dokumentation och erkännande av individers lärande och kompetenser genom mikromeriter. Med grund i EU-kommissionens initiativ, som syftar till att stödja kvalitet, insyn och användning av mikromeriter i hela EU.  Projektet syftar därför till att möta dessa krav och anpassa EU rekommendation till svenska förhållanden.

Läs mer om projektet


Aktuellt i projektet