Kompetenspasset – Inloggning

Projektet Kompetenspasset har under projektperioden tagit fram en teknisk lösning, en webbportal, för skapande, utfärdande och hantering av svenska mikromeriter. Plattformen förvaltas av RISE och når upp till rådande standarder vad gäller datalagring, personuppgiftshantering och hantering av säkerhetsklassad data*.

Nedan portalingång är för dig som:

  • Organisation/verksamhet eller arbetsgivare som givits tillgång till portalen för skapande och/eller utfärdande av mikomeriter.
  • Privatperson som mottagit mikromeriter som ett bevis på dina kunskaper och färdigheter.
    Observera att som privatperson loggar du in med BankID.

Är ni en organisation eller verksamhet som är intresserade av att testa att skapa och utfärda mikromeriter till privatpersoner eller medarbetare är ni välkomna att kontakta RISE via Linnea Svenman Wiker, linnea.svenman.wiker@ri.se

*Portalen behandlar personuppgifter i enlighet med RISE klassificering nivå 4 ”Mycket känslig”, detta på grund av att individers personnummer lagras. 
Vilket innebär bla att datan lagras på 
krypterad server i eget datacenter och att digital distribution (av mikromerit) sker med av RISE godkänd krypteringslösning.​