Projektkonferens

Mikromeriter i en svensk kontext – en digital konferens

Projektet Kompetenspasset lider mot sitt slut och tar tillfället i akt att bjuda in till en digital konferens som fokuserar på hur mikromeriter praktiskt kan se ut och användas i en svensk kontext. 

Sedan 2021 har projektet utforskat vad mikromeriter kan vara i en svensk kontext.
Till vår hjälp har vi haft en del verksamheter/piloter som fått undersöka mikromeriters möjliga plats i det svenska utbildningsystemet men även vilket värde eventuella mikromeriter kan ha för kompetensförsörjningen respektive för individer. 

Denna dag kommer projektet och dess piloter dela insikter och resultat från sitt gemensamma arbete. Med en förhoppning att projektets arbete bidrar till nya insikter och tankar.

Vad har vi gjort, vad har vi kommit fram till?

MEDVERKANDE PILOTER
Sobona
Arbetsförmedlingen
Proteko (Nordiska textilakademin) 
Handelsrådet
Skellefteå kommun 
RF SISU

PROGRAM
09.00 – 09.20 Välkomna
09.20 – 09.25 Vad är mikromeriter?
09.25 – 09.40 EU och Europass
09.40 – 10.40 Resultat & insikter
10.40 – 11.00 Avslut