Projektets piloter

Pilotorganisationerna spelar en central roll i projektet Kompetenspasset genom att kontinuerligt testa och utvärdera arbetet med mikromeriter. Dessa organisationer bidrar med värdefulla insikter och erfarenheter från olika branscher och sammanhang, vilket är avgörande för att utveckla och förfina metoderna som arbetas fram.

Skellefteå kommun
Skellefteå kommuns ingång är att utveckla mikromeriter för yrkessvenska inom Vård och omsorg.
Syftet är att säkerställa att vårdbiträden med bristande språkkunskaper kan utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. Genom att skapa tydliga läranderesultat och bedömningsprocesser avser kommunen förbättra utbildningsstrukturen och anpassa den efter branschens behov.

Handelsrådet
Handelsrådet har som utgångspunkt att utforska hur mikromeriter kan bidra till att möta handelns kompetensbehov.

Handelsrådet undersöker även hur nya kompetensområden som textil- och modevärdering kan lämpa sig för mikromeriter, samt utforskar utmaningar och möjligheter med utfärdandet av mikromeriter.

Nordiska Textilakademin (Proteko)
Nordiska Textilakademin ser potentialen i att använda mikromeriter för att validera och utbilda vuxna med kort formell utbildning. I projektet kommer de fokusera på att skapa mikromeriter inom yrkesområdet reparationssömnad, vilket är centralt för en hållbar och cirkulär mode- och textilindustri.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen utforskar användningen av mikromeriter för att erbjuda ett mer strukturerat och enhetligt sätt för individer att presentera sin kompetens. De arbetar med att skapa mikromeriter inom arbetsmarknadsutbildningar och för generell grundläggande kompetens. Målet är att kvalitetssäkra utbildningar genom tydliga läranderesultat och att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden möjligheten att visa upp sina färdigheter på ett tydligt sätt.

Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft har som avsikt att utveckla mikromeriter för att säkerställa kompetensen hos drifttekniker inom vattenkraft. Genom att implementera mikromeriter förväntas de kunna kvalitetssäkra färdigheter och kompetenser hos sina anställda på ett strukturerat sätt. Förhoppningen är att mikromeriterna de tar fram blir en del av bolagets interna karriärtrappa och används för att säkerställa kompetens inom säkerhetskritiska arbetsområden.

Sobona
De kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, avser utforska hur mikromeriter kan definiera och avgränsa specifika kompetenser som är av grundläggande betydelse för flera yrkesområden eller har ett specifikt värde i ett större sammanhang. Genom sin nationella branschvalideringsmodell, som bygger på yrkesprofiler, förväntas Sobona skapa en bas för att utveckla och implementera mikromeriter.