Projektets piloter

Pilotorganisationerna spelade en central roll i projektet Kompetenspasset genom att kontinuerligt testa och utvärdera arbetet med mikromeriter. Dessa organisationer bidrog med värdefulla insikter och erfarenheter från olika branscher och sammanhang, vilket var avgörande för att utveckla och förfina de metoder som arbetades fram. 

Skellefteå kommun
Skellefteå kommun arbetade med att utveckla mikromeriter för yrkessvenska inom Vård och omsorg. Syftet var att säkerställa att vårdbiträden med bristande språkkunskaper kunde utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. Genom att skapa tydliga läranderesultat och bedömningsprocesser förbättrade kommunen utbildningsstrukturen och anpassade den efter branschens behov. 

Handelsrådet utforskade hur mikromeriter kunde bidra till att möta handelns kompetensbehov. De undersökte även hur nya kompetensområden kunde lämpa sig för mikromeriter, samt utforskade utmaningar och möjligheter med utfärdandet av mikromeriter. 

Nordiska Textilakademin (Proteko)
Nordiska Textilakademin såg potentialen i att använda mikromeriter för att validera och utbilda vuxna med kort formell utbildning. De fokuserade på att skapa mikromeriter inom yrkesområdet reparationssömnad, vilket ansågs vara centralt för en hållbar och cirkulär mode- och textilindustri. 

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen utforskade användningen av mikromeriter för att erbjuda ett mer strukturerat och enhetligt sätt för individer att presentera sin kompetens. De arbetade med att skapa mikromeriter inom arbetsmarknadsutbildningar och för generell grundläggande kompetens. Målet var att kvalitetssäkra utbildningar genom tydliga läranderesultat och att erbjuda personer långt från arbetsmarknaden möjligheten att visa upp sina färdigheter på ett tydligt sätt. 

Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft utvecklade mikromeriter för att säkerställa kompetensen hos drifttekniker inom vattenkraft. Genom att implementera mikromeriter kunde de kvalitetssäkra färdigheter och kompetenser hos sina anställda på ett strukturerat sätt. Mikromeriterna förväntas bli en del av bolagets interna karriärtrappa och användas för att säkerställa kompetens inom säkerhetskritiska arbetsområden. 

Sobona
Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, utforskade hur mikromeriter kunde definiera och avgränsa specifika kompetenser som var av grundläggande betydelse för flera yrkesområden eller hade ett specifikt värde i ett större sammanhang.