Mikromeriter stärker det livslånga lärandet

Kompetenspasset var ett utforskande samarbetsprojekt som finansierades av Vinnova och drevs av RISE – Research Institutes of Sweden, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan, i nära samarbete med Universitets- och högskolerådet samt flera pilotorganisationer som kontinuerligt testade och utvärderade projektets arbete. Projektet startade i september 2021 och avslutades i juni 2024 med målet att utveckla och testa en svensk modell för mikromeriter baserad på EU:s rekommendationer för livslångt lärande och anställningsbarhet. 

Projektet arbetade med flera perspektiv för att förstå och bygga kunskap kring mikromeriters roll i att länka samman arbetslivets kvalifikationer med de kompetensutvecklingsmöjligheter som erbjöds inom både formell utbildning och annat lärande. Fokus låg på att förstå och utveckla hur mikromeriter kunde stödja en mer omfattande och inkluderande strategi för erkännande av tidigare lärande och befintliga kompetenser.

Projektets resultat och framtagna material finns tillgängliga via denna webbplats, så att fler kan ta del av och använda de metoder och modeller som utvecklats.