PROJEKTETS SLUTRAPPORT

Kompetenspasset har varit ett utforskande projekt där samtliga projektpartners byggt lärdomar kring lärande, kompetensförsörjning och hur dokumentation av kompetens görs idag och skulle kunna göras med nya verktyg. Projektets slutrapport samlar dessa lärdomar och är författad av projektledningen.  

Rapporten beskriver en potentiell svensk modell för att dokumentera och erkänna kompetenser genom digitala mikromeriter. Modellen bygger på EU:s rekommendation och syftar till att synliggöra både formellt och informellt lärande. 

Projektet har präglats av samverkan och drivits av RISE Research Institute of Sweden, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan.  

Projektet har inkluderat pilotorganisationer från olika branscher och sektorer som har testat och utvärderat modellen för mikromeriter i praktiken. Genom den praktiska testningen och feedbacken från pilotorganisationerna har projektet kunnat iterera och finslipa modellen för mikromeriter. Metoder och verktyg har också testats med organisationer utanför projektet för att säkerställa att dessa fungerar i olika branscher och sammanhang.