INSPELNINGAR FRÅN KONFERENSEN

Inspelningar från projektets avslutningskonferens finns nu tillgängliga och kan tittas på i efterhand.
Den 30 maj välkomnade projektet ett 100-tal deltagare till projektets digitala anslutningskonferens. En konferens som behandlade projektets genomförande, dess drivkrafter och resultat.

Under tiden tillsammans lyssnade vi in kring vad mikromeriter är för något, hur kopplingen till Europass sett/ser ut och hur arbetet för våra pilotorganisationer sett ut. Samt så fördes det en lång dialog om vika lärdomar och resultat som framkommit under projektets gång.

Samtliga inspelningar är publicerade på projektwebbens resultat-sida där vi även löpande laddar upp det material projektet arbetat fram.