Mikromeriter – En guidebok för dig som vill utforska och utveckla mikromeriter

Denna guidebok bygger på erfarenheterna av att utveckla mikromeriter i Vinnova-projektet Kompetenspasset, och på de rekommendationer som har tagits fram av Europeiska rådet. Syftet med denna guide är att den ska ge en större förståelse för vad mikromeriter är genom exempel från projektets arbete. Samt att den ska vägleda den som önskar ta fram mikromeriter för sin bransch eller verksamhet.

Intresset för mikromeriter i Sverige har visat sig vara stort och inom projektets ramar har vi arbetat med flera perspektiv för att förstå och bygga kunskap kring mikromeriters roll för att möjligtvis länka samman arbetslivets kvalifikationer med de kompetensutvecklingsmöjligheter som erbjuds inom ramen för både formell utbildning och annat lärande.

Vi välkomnar alla som vill fördjupa sig i hur man kan utforma och använda mikromeriter att ta del av denna guidebok.