UPPDATERAD WEBBPLATS

Vi är glada att meddela att vi har uppdaterat webbplatsen för projekt Kompetenspasset! Den nya designen fokuserar på att tillgängliggöra och synliggöra vårt arbete och våra resultat på ett ännu bättre sätt. Här kan en nu enkelt hitta och ta del av vårt kontinuerliga arbete, inspelningar från projektkonferenser, och det material vi kontinuerligt utvecklar.

På den uppdaterade webbplatsen hittas:

Rapporter: Ta del av aktuella rapporter som beskriver utvecklingen av mikromeriter, både inom Sveriges gränser som utanför. Inom kort kommer även projektet slutrapport att publiceras på webben där det är möjligt att ta del av våra insikter, metoder och rekommendationer.

Inspelningar från projektkonferenser: Utforska videor där vi introducerar mikromeriter, diskuterar deras roll i både svenska och internationella sammanhang, och delar erfarenheter från projektets piloter. Dessa inspelningar ger en djupare förståelse för våra framsteg och lärdomar.

Material och resurser:  Vi gör kontinuerligt nytt material tillgängligt, inklusive guider, verktyg och exempel som kan hjälpa i att förstå och implementera mikromeriter i den egna verksamheten.

Pilotorganisationernas erfarenheter: Läs om de olika pilotorganisationerna som har spelat en central roll i att testa och utvärdera mikromeriter. Deras insikter och resultat är en värdefull del av projektets framgång. Vi hoppas att den uppdaterade webbplatsen ger en tydligare bild av vårt arbete och inspirerar till att utforska möjligheterna med mikromeriter.

Vi hoppas att den uppdaterade webbplatsen ger en tydligare bild av vårt arbete och inspirerar till att utforska möjligheterna med mikromeriter.