MIKROMERITER FÖR UNGA LEDARE

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är associerade piloter i projektet Kompetenspasset. Sedan hösten 2023 har ledarna utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 samverkat med projektet för att ta fram mikromeriter utifrån utbildningens lärandemål.
Maria Ståhl, projektledare på SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet berättar om programmet.
”Utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 handlar om att stärka och utveckla morgondagens förändringsledare inom idrottsrörelsen. Programmet riktar sig till unga vuxna i ålder 18–25 år och som är aktiva ledare i något av idrottens 72 specialidrottsförbund,” berättar Maria Ståhl. Maria projektleder och är den som utvecklat programmet Eldsjäl 2.0 i nära samarbete med ett antal kollegor och Riksidrottsförbundets samarbetspart Ideella Folkspel. ”Våra deltagare får vara med om en stor ledarutvecklingsresa under programmets gång där utvärderingarna vittnar om att alla deltagare växer som både ledare och individer. Viktiga ämnesområden under programmet är idrottens organisering, utmaningar och möjligheter, normer och värderingar, strategi- och beslutsprocesser samt ledarskap och projektledning. Under programmet driver deltagarna enskilda projekt utifrån det som de önskar förändra och där de får applicera sina lärdomar. Mikromeriter gör det möjligt att tydligt visa vilka specifika färdigheter och kunskaper deltagarna har tillägnat sig inom områden som projektledning, kommunikation, ledarskap och andra viktiga idrottsövergripande ämnen. Genom att få erkännande i form av mikromeriter för sina framsteg inom olika delar av programmet kan deltagarnas motivation och engagemang öka samt att de förhoppningsvis kan ge ökade möjligheter i deras fortsatta ledarresa. Mikromeriterna kommer att kunna stärker programmet ytterligare och ger ett kvitto på vad deltagarna varit med om som de förhoppningsvis kan använda sig av i arbetslivet i stort”.

Eldsjäl 2.0 är ett utbildningsprogram för unga ledare mellan 18 och 25 år. Syftet med utbildningen är att ge unga ledare en möjlighet att stärka och utveckla det egna ledarskapet, att bygga nätverk med andra unga ledare samt att prova och förverkliga egna idéer.
Utvecklingsprogrammet omfattar 120 timmar och sker i ett varierat lärande över tid. Läs mer om utbildningen här.