Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är associerade piloter i projektet Kompetenspasset. Sedan hösten 2023 har ledarna utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 samverkat med projektet för att ta fram mikromeriter utifrån utbildningens lärandemål.Maria Ståhl, projektledare på SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet berättar om programmet.”Utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 handlar om att stärka och utveckla morgondagens förändringsledare inom idrottsrörelsen. Programmet riktar sig till Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Våra förutsättningar och vårt samhälle ställs inför nya utmaningar där villkor för organisationer, företag och branscher snabbt måste omformuleras. Det är också ett faktum att digitaliseringens möjligheter också ändrar förutsättningar, arbetssätt och immigration och tillväxt av, städer ger både utmaningar och möjligheter vi inte kunnat föreställa oss. Detta gör att våra kunskaper, kompetenser och vårt Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Den 2 maj 2023 anordnar projektet en vårkonferens där beslutsfattare, branschorganisationer, lärosäten, utbildningsanordnare och arbetsgivare är inbjudna. Konferensen kommer belysa begreppet Mikromeriter och lyfta det arbete som gjort hitintills för att främja Sveriges konkurrenskraft, möta arbetsmarknadens utmaningar och stärka individers anställbarhet Dagen kommer fokusera på att presentera modellen och låta de olika piloterna lyfta sina Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”