Vi i projektgruppen för Kompetenspasset vill rikta ett varmt tack till alla som har deltagit och bidragittill att göra detta projekt möjligt. Arbetet har präglats av en gemensam övertygelse om att endastgenom samarbete och tät samverkan mellan olika organisationer kan vi skapa verklig förändringoch främja det livslånga lärandet. Genom att samla kompetenser och perspektiv från Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”