Vi i projektgruppen för Kompetenspasset vill rikta ett varmt tack till alla som har deltagit och bidragittill att göra detta projekt möjligt. Arbetet har präglats av en gemensam övertygelse om att endastgenom samarbete och tät samverkan mellan olika organisationer kan vi skapa verklig förändringoch främja det livslånga lärandet. Genom att samla kompetenser och perspektiv från Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Konferensen Learning Forum arrangeras årligen av RISE. 1–2 december 2022 hålls konferensen i Stenungsund och har temat Livslångt lärande. Alex Grech som är en pionjär gällande arbetet med mikromeriter inom EU och i sitt hemland Malta är en av huvudtalarna på konferensen. Learning Forum är en mötesplats för dig som arbetar inom utbildning och/eller kompetensförsörjning Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”