Learning Forum med tema Livslångt lärande

Konferensen Learning Forum arrangeras årligen av RISE. 1–2 december 2022 hålls konferensen i Stenungsund och har temat Livslångt lärande. Alex Grech som är en pionjär gällande arbetet med mikromeriter inom EU och i sitt hemland Malta är en av huvudtalarna på konferensen.

Learning Forum är en mötesplats för dig som arbetar inom utbildning och/eller kompetensförsörjning i privat eller offentlig regi. Här får du en unik möjlighet att uppdatera dig på aktuell forskning och utveckling, samt diskutera dess betydelse. Genom föreläsningar, aktivt deltagande i workshops och möten med experter, beslutsfattare, forskare och kollegor utforskar du möjligheter på området och knyter samtidigt nya kontakter som stärker ditt professionella nätverk.  

Läs mer om konferensen här.