Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna är associerade piloter i projektet Kompetenspasset. Sedan hösten 2023 har ledarna utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 samverkat med projektet för att ta fram mikromeriter utifrån utbildningens lärandemål.Maria Ståhl, projektledare på SISU idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet berättar om programmet.”Utvecklingsprogrammet Eldsjäl 2.0 handlar om att stärka och utveckla morgondagens förändringsledare inom idrottsrörelsen. Programmet riktar sig till Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Våra förutsättningar och vårt samhälle ställs inför nya utmaningar där villkor för organisationer, företag och branscher snabbt måste omformuleras. Det är också ett faktum att digitaliseringens möjligheter också ändrar förutsättningar, arbetssätt och immigration och tillväxt av, städer ger både utmaningar och möjligheter vi inte kunnat föreställa oss. Detta gör att våra kunskaper, kompetenser och vårt Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Välkommen till Kompetenspasset – Mikromeriter i en svensk kontext 30 maj – en digital konferensArbetsförmedlingen, RISE och Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsammans sedan 2021 utforskat vad mikromeriter kan vara i en svensk kontext inom ramen för projektet Kompetenspasset, finansierat av Vinnova. Agenda och mer information finns här. Konferensen är digital kl. 09.00 – 11.00

Pressmeddelande från Sobona Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. Mikromeriter är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande. Sobona kommer nu att medverka i Kompetenspasset som är ett pilotprojekt för att ta fram en modell och en digital infrastruktur för mikromeriter. Målet är att ta fram metoder Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Han har ägnat sin tillvaro åt att designa hur lärande kan organiseras så att du både äger dina kunskapsmeriter själv och kan överblicka dem längs ditt liv. Malta är hans hemmaplan och inte bara har ön genom honom organiserat lärande på ett annat sätt än andra länder har, härifrån har han också jobbat för att Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Tänk om du kunde visa nästan allt du kan i små snygga pusselbitar som alla visar på hela kartan av din kunskap och dina erfarenhet? En stor del av vårt lärande är informellt och syns inte alls när den här ”kompetenskartan” ska ritas. Men du som har många kortare utbildningar eller du som saknar komplett Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Den 9 november 2022 deltog Björn Flintberg, Hans Almgren och Thomas Nylund från Kompetenspasset på Sobonas Valideringskonferens. Temat för konferensen var: ”Livslångt lärande ett måste för framtidens arbetsmarknad. Betydelsen för samhälle, företag och individ.” Konferensen webbsändes och finns tillgänglig i efterhand. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av validering, oavsett om du arbetar Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Konferensen Learning Forum arrangeras årligen av RISE. 1–2 december 2022 hålls konferensen i Stenungsund och har temat Livslångt lärande. Alex Grech som är en pionjär gällande arbetet med mikromeriter inom EU och i sitt hemland Malta är en av huvudtalarna på konferensen. Learning Forum är en mötesplats för dig som arbetar inom utbildning och/eller kompetensförsörjning Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Video with english subtitles available here. I takt med att allt större satsningar genomförs på livslångt lärande och kompetenshöjande insatser för yrkesverksamma blir det allt viktigare att de insatserna kan dokumenteras i en sammanhållen helhet. Genom mikromeriter kan en individs lärande efter sådana kurser dokumenteras och erkännas och EU-kommissionen har nyligen föreslagit ett nytt initiativ Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”