Sobona börjar arbeta med mikromeriter

Pressmeddelande från Sobona

Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. Mikromeriter är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande. Sobona kommer nu att medverka i Kompetenspasset som är ett pilotprojekt för att ta fram en modell och en digital infrastruktur för mikromeriter. Målet är att ta fram metoder för att mikromeriterna ska dokumenteras och göras giltiga. Läs hela pressmeddelandet här.