KOMPETENSPASSETS VÅRKONFERENS

Den 2 maj 2023 anordnar projektet en vårkonferens där beslutsfattare, branschorganisationer, lärosäten, utbildningsanordnare och arbetsgivare är inbjudna. Konferensen kommer belysa begreppet Mikromeriter och lyfta det arbete som gjort hitintills för att främja Sveriges konkurrenskraft, möta arbetsmarknadens utmaningar och stärka individers anställbarhet

Dagen kommer fokusera på att presentera modellen och låta de olika piloterna lyfta sina visioner och erfarenheter samt bjuda in till dialoger och nätverkande.

Konferensen kommer genomföras fysiskt i Stockholm men kommer även att webbsändas. Deltagande är kostnadsfritt.
Inspelningar från konferensen kan ses här