Intentionen med projekt Kompetenspasset har från start varit att vid sidan om utforskandet och formandet av svenska mikromeriter, att bygga en teknisk lösning för skapande, utfärdande och lagrande av mikromeriter. Denna tekniska lösning är en webbaserad och säker kompetensplånbok för individer och en statistikdatabas för organisationer och verksamheter som skapar och utfärdar mikromeriter. För projektets Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Projektet har tagit fram en guidebok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.Guideboken beskriver bla hur mikromeriter kan användas inom olika områden såsom kvalitetssäkring av anställda, karriärutveckling och rekrytering, samt utbildning och utveckling av anställda. Informationen i guideboken baseras på Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Den 2 maj 2023 anordnar projektet en vårkonferens där beslutsfattare, branschorganisationer, lärosäten, utbildningsanordnare och arbetsgivare är inbjudna. Konferensen kommer belysa begreppet Mikromeriter och lyfta det arbete som gjort hitintills för att främja Sveriges konkurrenskraft, möta arbetsmarknadens utmaningar och stärka individers anställbarhet Dagen kommer fokusera på att presentera modellen och låta de olika piloterna lyfta sina Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”