Projektet har tagit fram en handbok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.Handboken beskriver bla hur mikromeriter kan användas inom olika områden såsom kvalitetssäkring av anställda, karriärutveckling och rekrytering, samt utbildning och utveckling av anställda. Informationen i handboken baseras på Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till Handbok 1 – Mikromeriter

Den 2 maj 2023 anordnar projektet en vårkonferens där beslutsfattare, branschorganisationer, lärosäten, utbildningsanordnare och arbetsgivare är inbjudna. Konferensen kommer belysa begreppet Mikromeriter och lyfta det arbete som gjort hitintills för att främja Sveriges konkurrenskraft, möta arbetsmarknadens utmaningar och stärka individers anställbarhet Dagen kommer fokusera på att presentera modellen och låta de olika piloterna lyfta sina Fortsätt läsa ”https://www.kompetenspasset.se/wp-content/themes/gridd”

Lämna en kommentar till KOMPETENSPASSETS VÅRKONFERENS