Guidebok – Mikromeriter

Projektet har tagit fram en guidebok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.
Guideboken beskriver bla hur mikromeriter kan användas inom olika områden såsom kvalitetssäkring av anställda, karriärutveckling och rekrytering, samt utbildning och utveckling av anställda.

Informationen i guideboken baseras på insikter och erfarenheter från projektets medverkande organisationer varvid guideboken uppdateras löpande under projektets gång.