Handbok 1 – Mikromeriter

Projektet har tagit fram en handbok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling.
Handboken beskriver bla hur mikromeriter kan användas inom olika områden såsom kvalitetssäkring av anställda, karriärutveckling och rekrytering, samt utbildning och utveckling av anställda.

Informationen i handboken baseras på insikter och erfarenheter från projektets medverkande organisationer varvid handboken uppdateras löpande under projektets gång.

Handboken är den första av 2 handböcker som kommer produceras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *