Insikter & Resultat

Detta material vänder sig till dig som är intresserad av vad mikromeriter är och kan vara för just din organisation. Den vänder sig till dig som är beslutsfattare eller utbildningsanordnare och är osäker på om mikromeriter kan lösa många av de utmaningar som kompetensområdet står inför. Samt dig som bara vill uppdatera dig kring vad som händer i projektet inför de planer ni kanske har i framtiden.


Mikromeriter – En guidebok

Projektet har tagit fram en guidebok vilken ska ge en översikt över vad mikromeriter är och hur de kan användas för att främja både individuell och organisatorisk utveckling. En uppdaterad version av guideboken är under framtagning då projektets löpande arbete resulterat i ytterligare resultat och insikter. Den uppdaterade versionen förväntas publiceras under mars månad.
Nedan material har sitt ursprung från vårkonferens som anordnades den 2 maj 2023.

Om Mikromeriter

I denna film introduceras begreppet mikromeriter och varför mikromeriter är på mångas läppar just nu. Det ges även här en kort introduktion till projektet Kompetenspasset och den satsningen som Vinnova har gjort.

Mikromeriter i en internationell kontext

I denna film delar Tania Sarmiento, Arbetsförmedlingen, med sig av EU:s perspektiv på mikromeriter. Varför EU arbetar med det och går även djupare in på vad mikromeriter innebär, dess möjligheter och utmaningar samt rekommendationer. Tania avslutar även med att dela med sig av Arbetsförmedlingens perspektiv och varför de valt att arbeta med mikromeriter.

Mikromeriter i Sverige och projektet Kompetenspasset

I denna film berättar Björn Flintberg, RISE och Hans Almgren, Myndigheten för Yrkeshögskolan, mer ingående om projektet Kompetenspasset och mikromeriter i en svensk kontext – how it all began & how it’s going.

Panelsamtal med projektets piloter

Här får vi höra projektets pilotverksamheter berätta om sina erfarenheter och visioner samt så adresserar de frågetecken som uppkommit under arbetets gång.


Projektets piloter är: Sobona, Proteco, Handelsrådet, Skellefteå, Arbetsförmedlingen

Deltagarnas reflektioner kring mikromeriter

Under konferensen arbetade deltagarna på plats igen frågeställningar kring hur väl dagens system stödjer kompetensutveckling och vilka möjligheter man ser med mikromeriter. Ta del av vad deltagarna tänkte, tyckte och reflekterade kring nedan.  

Hur väl stödjer dagens system för kompetensförsörjning upskilling och reskilling

Enligt deltagarna på Kompetenspassets vårkonferens krävs förbättringar och utveckling av det nuvarande systemet för kompetensförsörjning.
Det är behov av anpassningsbarhet, fler utbildningsmöjligheter och ökat stöd för uppskalning och omskolning. Det finns även efterfrågan på ett mer holistiskt, flexibelt och samarbetsinriktat system. Aktörer bör fokusera på modulärt tänkande, noggrann kartläggning och erkännande av lärande på arbetsplatsen. Mer insatser krävs, särskilt för arbetslösa och de som är långt ifrån arbetsmarknaden.

Vilka möjligheter ser vi med mikromeriter

Mikromeriter ger möjligheter för personer utan formell utbildning att synliggöra sin kunskap och undvika att fastna i en specifik bransch.
De kan användas för att dokumentera individens inlärningsresa och hjälpa organisationer att identifiera rätt talanger och utveckla sin arbetsstyrka. De underlättar även internationell rekrytering genom att säkerställa specifika färdigheter för uppgifter.
Mikromeriter har möjligheten att erkänna och synliggör informellt lärande, förenklar validering och möjliggör alternativ meritbedömning.
Mikromeriter erbjuder en flexibel metod för lärande och utveckling, underlättar karriärvägledning och identifiering av utvecklingsbehov.


Slides och reflektioner